ŠKOLENIE v Prešove 14.04.2018 06.02.2018

Školenie v Prešove

  

Kurie oká

Teoretická a praktická časť: druhy a spôsoby ošetrenia kurích ôk v pedikúre, nástroje na rýchle a bezpečné ošetrenie kurieho oka v pedikúre.

 

 

Produktové školenie GEHWOL

Oboznámenie sa s problémami s ktorými sa pedikérky stretávajú vo svojej každodennej praxi. Použitie prípravkov GEHWOL v pedikúre a odporučenie na domáce ošetrenie.

 

 

Zarastený necht 1

Teoretická a praktická časť: príčiny vzniku, druhy zarasteného nechtu, základné spôsoby ošetrenia, Sulci protektor, tamponáž nechtu, prezentácia nechtových špon podofix® a COMBIped®

  

Termín: sobota 14.4.2018

Cena školenia: 95,- EUR

Miesto konania školení: penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov

Začiatok školenia: o 10:00 hod

Účastníčky obdržia osvedčenie o absolvovaní školenia.

  

Platobné podmienky: uhradenie faktúry bankovým prevodom minimálne 14 dní pred začiatkom školenia.

Prihlásiť sa môžete: telefonicky/sms (0907 776155, 0905 711323), mailom: info@gehwol.sk, na Facebook.prečítajte si všetky správy