Vybavenie pre pedikúry

Už viac ako 135 rokov je spoločnosť Eduard Gerlach GmbH profesionálnym partnerom v starostlivosti o nohy. Od roku 1966 začala spoločnosť vyvíjať a ponúkať zariadenia, prístroje, nástroje a doplnkový sortiment pod značkou GERLACH TECHNIK. Všetky výrobky sú pod stálym dohľadom a prechádzajú neustálym vývojom a inováciami, tak aby ste dosiahli vynikajúci výsledok pri ošetrovaní chodidiel. Zároveň výrobky GERLACH TECHNIK ponúkajú vysoký komfort,  bezpečnosť a ochranu zdravia pedikérky ako aj zákazníka. 

Prístroje na výkon suchej pedikúry, nábytok s bezprachovým uzatváraním a UV svetlom, sterilizátory, ultrazvukové čističky, dezinfekčné prípravky ale aj skalpely, nožnice, kliešte, frézy a exkavátory, všetky výrobky sú CE certifikované a svojou vysokou kvalitou a funkcionalitou zabezpečujú pedikérom a pedikérkam prácu v na dokonalom pracovisku.